Upoznajte "Mlekaru Ub"

Mlekara poseduje najsavremeniju tehnologiiju, u koju se konstantno ulaže i modernizuje. Napravili smo visoko kvalitetnu sirovinsku bazu koju konstantno proširujemo i radimo na edukaciji proizvođaca mleka. Vrši se kontrola sirovine u najopremljenijoj biološkoj i fizičko-hemijskoj laboratoriji. Kombinacijom najmodernijih tehnoloških procesa, visoko kvalitetnom sirovinom i  vrhunskim tehničkim znanjem kvalifikovanih stručnjaka u ovoj oblasti, dobijamo visoko kvalitetne i zdravstveno bezbedne proizvode. U strogo propisanim higijenskim uslovima i prema strogoj proizvođackoj praksi, radi se prema najvišim standardima za bezbednost hrane. Posedujemo ISO 22000, HACCP i IFS standard.

 

Rezultat takvog rada su i izvozne dozvole za Rusku Federaciju i ostale zemlje Evroazijskog ekonomskog saveza, zemlje EU, kao i zemlje van EU. Radeći u skladu sa regulativama ovih zemalja, lako odgovaramo na njihove zahteve. Najsavremenijom tehnologijom proizvodnje i automatizacijom proizvodnih procesa se postiže kontinuitet u kvalitetu svih proizvoda. Saradnjom stručnjaka u različitim oblastima i timskim radom imamo dobru proizvođacku praksu.  Konstantno se radi na edukaciji nasih zaposlenih u svim segmentima. Odabirom najboljih kadrova i kontinuiranim ulaganjem u njihovo stručno usavršavanje, svakodnevno utičemo na kvalitet proizvoda i zadovoljstvo potrosača i kupaca.

 

Osnovni cilj nam je da brojnom ponudom I kvalitetom proizvoda svakog dana pridobijemo sve više lojalnih potrošača. S obzirom da nam je svaki potrošač podjednako bitan, radimo na ispitivanju njihovih želja I potreba. Vrši se detaljna kontrola kvaliteta, počev od sirovine, preko tehnoloških procesa, skladištenja I razvoza gotovih proizvoda u strogo kontrolisanim uslovima, kao I kontrola prodajnih objekata I praćenje uslova čuvanja kroz celokupan hladni lanac. 


ISTORIJAT

 

Mlekara Ub je osnovana 1982. godine, i  pod imenom "Dehran" poslovala je u  sastavu tadašnjeg kombinata PIK Ub“ i oduvek je bila  prepoznatljiva po dečijoj hrani, maslacu i mleku u prahu.

 

Privatizovana 2011.godine - radi se na rekonstrukciji i adapataciji objekta, kao i ugradnji nove opreme na prostoru površine 7500 m2. Ulaže se u najsavremeniju opremu i tehnologiju proizvodnje.

 

Obimnim istrazivanjem želja i potreba potrošača, Mlekara je 2016.godine promenila vizuelni identitet i pod krovnim brendom "Dr Milk" tržistu ponudila novi portfolio dnevnog programa.

 

2017.godine - dobijanje izvoznih dozvola za Rusku Federaciju i ostale zemlje Evroazijskog ekonomskog saveza, zemlje EU, kao i zemlje van EU.


2019. godine - konstantnom modernizacijom tehnologije proizvodnje, automatizacijom proizvodnih linija i proširenjem proizvodnih kapaciteta, Mlekara dostiže kapacitete od 330 000 litara dnevne prerade. 
 

Vizija i misija

Vizija

Vizuelnim identitetom, kvalitetom proizvoda i širokim asortimanom, osvojiti srca potrošača i kontinuirano raditi na prepoznavanju i zadovoljenju potreba potrošača i kupaca.

 

Misija

Obezbediti moderne i atraktivne visoko kvalitetne proizvode koji če podsetiti potrošača na tradicionalno dobar ukus i dobra stara vremena.